Hoe houden we Elderveld groen?

geplaatst in: Nieuws | 0

Elderveld is een van de groenere wijken van Arnhem-Zuid. De afgelopen maanden hebben wijkbewoners zich ingezet om dat zo te houden. Helaas niet altijd met succes. Zo moest een fraai stuk groen aan de Leidenweg wijken voor de bouw van een appartementencomplex. Ook werd een perceel stadsbos aan de Wassenaarweg opgeofferd voor een blijf-van-mijn-lijfhuis. Toch is er ook positief nieuws te melden. In dit artikel laten we de werkgroepen Groen en Milieu en Elderveld Groen aan het woord over de succesjes die zij met veel moeite wisten te behalen. Ook plaatsen we een bijdrage van de gemeente die beterschap belooft en samen met bewoners een groenvisie voor Elderveld wil ontwikkelen.

En toen was het bos opeens weg

Werkgroepen Groen en Milieu en Elderveld Groen

Om plaats vrij te maken voor een opvangtehuis voor vrouwen en kinderen is een flink stuk stadsbos aan de Wassenaarweg gerooid. De houtkap vond plaats in de eerste week van maart, dus vlak voor de start van het broedseizoen. Dit ondanks een petitie tegen de houtkap die door maar liefst 1200 personen werd ondertekend. En ondanks een toezegging door de gemeente dat bewoners bezwaar konden aantekenen tegen de voorgenomen houtkap. Omwonenden zijn zwaar teleurgesteld en voelen zich overvallen en in de steek gelaten door de gemeente.

Toch is er wel iets bereikt:
• Het bouwperceel is een stukje opgeschoven waardoor een aantal flinke bomen behouden werd. En er zijn waardevolle bomen verplaatst. Dankzij de bemoeienis van de wijk bleef er op het terrein van MOVIERA welgeteld één hele boom staan.
• Vlak voor de houtkap ontdekten bewoners het hol van een bunzing, een beschermde diersoort. Het hol is helaas vernietigd. Wel komt er nu een enorme houtwal om de bunzing zijn route te laten behouden.
• Wethouder van der Zee heeft mondeling een ruimhartige compensatie voor het verlies aan bomen toegezegd. Of hij dat gaat waarmaken moet nog blijken. De gemeente heeft inmiddels via TLO laten weten de Leidenweg en Wassenaarweg te compenseren voor € 14.000 voor 8000m2 stadsbos. Let wel: Eén te herplanten boom kost ongeveer € 1500.
• Er wordt een landschapsadviseur ingezet om een eerste concept te ontwikkelen voor de nieuwe aanplant. Dit wordt voorgelegd aan de aanwonenden.
• De werkgroep Elderveld Groen heeft overleg gevoerd met vertegenwoordigers van alle politieke partijen in Arnhem om steun te krijgen. Er ligt nu een motie klaar om alle “groene” percelen met een bouwbestemming in Arnhem-Zuid in kaart te brengen. Wethouder van der Zee heeft verklaard dat hij deze motie in de gemeenteraad wil steunen. Het is nu nog de vraag wie hem wil indienen. Eventueel zal de Werkgroep dat zelf doen.
• De Werkgroep Elderveld Groen voert regelmatig overleg met de gemeente. Uitgangspunt is het boombeheerplan. Een aantal vragen over onlangs gekapte bomen heeft de gemeente reeds beantwoord. Zo bleken ogenschijnlijk gezonde essen en iepen te zijn gekapt vanwege respectievelijk essentaksterfte en de iepenziekte. De gemeente heeft toegezegd gekapte bomen weer terug te plaatsen. De meeste nieuwe bomen worden geplant in het najaar, als de omstandigheden gunstig zijn. Het ligt aan de situatie op welke plek precies, maar in ieder geval in de directe omgeving van de oude boom.
• Er wordt inmiddels samengewerkt met Team Leefomgeving van de gemeente (zie hierna).
Zie voor meer informatie elderveldgroen.nl

Groenvisie Elderveld
(ingezonden bericht Heleen de Lange, Team Leefomgeving Elderveld)

De gemeente Arnhem (vanuit wethouder Bouwkamp) wil samen met wijkbewoners een groenvisie ontwikkelen. Elderveld is de eerste wijk die daaraan mag bijdragen, samen met het Team Leefomgeving en studenten van Hall Larenstein.

De gemeente wil met de ontwikkeling van een groenvisie vijf doelen nastreven:
• Alle bewoners krijgen de kans om mee te werken aan de inrichting van de groene ruimte;
• De wijk wordt uiteindelijk volledig gecompenseerd voor al het gekapte stadsbos;
• Het groen wordt beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, ziekten en plagen (zoals de eikenprocessierups);
• Er zijn duidelijke uitgangspunten voor beheer, onderhoud en kosten;
• De bewoners zijn meer tevreden over het groen in de wijk.

In de komende maanden zal de gemeente bewoners benaderen om mee te werken aan de groenvisie. Hiervoor zal ook een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd. Ook worden de scholen en kinderdagverblijven benaderd omdat zij mogelijk ook gebruik maken van de openbare ruimte en het groen in de wijk.