Verslag wijkschouw Natuurroute Elderveld

geplaatst in: Nieuws | 0

De gemeente wil de natuur rondom de sportvelden in Park de Steenen Camer zoveel mogelijk met rust laten. Onderhoud is echter nodig om te voorkomen dat dominante boom- en plantensoorten de overhand krijgen en de biodiversiteit minder wordt. Onlangs is een vertegenwoordiger van de werkgroep Elderveld Groen meegelopen tijdens de wijkschouw Natuurroute Elderveld. Hierna het verslag van deze wijkschouw waaraan ook medewerkers van de gemeente en het Sportbedrijf Arnhem deelnamen. 

Er groeien veel hazelaars in het gebied rond de sportvelden. In de loop der jaren zijn de hazelaars uitgegroeid tot hoog opgeschoten struiken met een dicht bladerdek. De vorm heeft veel weg van geopende paraplu’s. Bijzonder gezicht, maar hierdoor is de onder begroeiing langzaam aan het verdwijnen. De gemeente stelt voor om de hazelaars te ‘dunnen’. De dikke stammen verwijderen, de dunnere stammen van de hazelaars laten staan. Er wordt overlegd of dit ook verspreid over meerdere jaren kan gebeuren. Nadeel daarvan is dat er dan meerdere jaren achter elkaar werkzaamheden plaats vinden in een gebied dat juist zoveel mogelijk met rust gelaten moet worden (en uiteraard hogere kosten). Elderveld Groen stelt voor om dan specifieke keuzes te maken. Dus aanwijzen welke van de hazelaars te dunnen, welke helemaal laten staan (o.a. een hele grote met enorm veel waterloten) en een paar aan te wijzen hazelaars helemaal inkorten, waardoor er meer licht, lucht en gelaagdheid zal ontstaan. 

Hoog opgeschoten hazelaar langs het natuurpad

In de begroeiing langs het hekwerk tussen het natuurpad en de hockeyvelden bevinden zich een aantal ‘gaten’. Gezamenlijk wordt besloten deze gaten op te vullen. In verband met schaduwvorming op het kunstgras mag de begroeiing niet hoger worden dan één meter boven het hekwerk. 

Langs het hekwerk staan ook een aantal grote elzen. De gemeente vindt het niet mooi en onnatuurlijk om deze bomen tot één meter boven het hek in te korten. Deze grote elzen blijven dan ook staan. Opslag van bomen wordt in deze smalle strook tussen het hockeyveld en het natuurpad verwijderd. De heesters krijgen hier voorrang.

In de bocht van het pad, waar de afstand tot de hockeyvelden groter is, staan diverse oude knotwilgen. Deze zijn niet onderhouden waardoor de stammen topzwaar zijn geworden en op diverse plaatsen zijn ingescheurd. De gemeente zal bekijken welke wilgen nog in aanmerking komen voor een knotbeurt. 

Ten zuiden van de bocht in het natuurpad ligt in het water een eiland. De gemeente stelt voor om een doorkijk te maken en zichtlijnen te creëren in een trechtervorm vanaf het pad richting het water. Elderveld Groen stelt voor om de trechtervorm om te keren en vanaf het pad een smal paadje te maken richting het water waar de ‘trechter’ langs de oever uitwaaiert. Dit idee wordt overgenomen. Zo blijft het pad donkerder en spannender en wordt er gebruik gemaakt van het open karakter van het water. Dat is ook beter voor de bevers die hier regelmatig gespot worden. 

Het eiland gezien vanuit het Noorden

Aan de Drielsedijk ligt de groene haag tussen het voetbalveld en het talud er prachtig bij. De walnotenbomen in deze haag zijn echter behoorlijk in de verdrukking gekomen door snel opgroeiende veldesdoorns. Het is jammer als deze mooie walnoten het loodje zouden leggen. Een paar veldesdoorns kunnen op 1-1,5 meter afgezaagd worden (waarna ze opnieuw uit kunnen lopen). De walnoten komen dan meer in het zicht en krijgen meer ruimte om door te groeien. 

De hoge populieren bij de Kynologenvereniging blijven staan, ondanks de overlast van schaduw op het gras van het trainingsveld. Schaduw is geen reden voor het verwijderen van bomen.

De gemeente geeft aan dat alle snoeihout in het gebied blijft en verwerkt wordt in takkenrillen voor vogels en insecten en eventueel een ‘boomstambank’. 

Na nog vele andere suggesties gedaan te hebben besluiten we het er na een wandeling van twee uur bij te laten. De werkzaamheden zullen eind winter 2020-2021 worden uitgevoerd.