Biodiversiteit kun je omschrijven als soortenrijkdom. Daarbij gaat het niet zozeer om kwantiteit maar vooral om de variatie in soorten van zowel de flora als fauna, de kwaliteit.. Het is helaas in Nederland slecht gesteld met die soortenrijkdom. Door de extreme hoeveelheden stikstof in de lucht verdwijnen steeds meer inheemse plantensoorten en zijn een aantal andere juist steeds meer aan het overheersen. Bramen, brandnetels, mossen en zelfs algen groeien er lustig op los en overwoekeren en bedekken steeds meer gebieden waar andere planten geen kans meer krijgen. Door deze ontwikkeling verdwijnen niet alleen planten maar ook de bijbehorende insecten, vlinders en bijen.  Door het jarenlang bedrijven van intensieve landbouw, door overbemesting en veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen is het platteland verandert in een soortenarme omgeving.  De biodiversiteit in steden is inmiddels groter dan die op het platteland. Volgens de Nederlandse overheid is er nog (beperkt!) tijd om het tij te keren. Hoe? Door enerzijds door te gaan met wat werkt (natuurbescherming), en anderzijds het denkpatroon in de landbouw, woningbouw en infrastructuur om te buigen: van schade beperken naar natuur versterken.

Inmiddels is bekend dat er in het jaar 2000 in Nederland nog 15 % over is van de oorspronkelijke biodiversiteit. De helft van onze vlinderpopulatie is verdwenen, op de Veluwe is 70 % van de dieren verdwenen. Het aantal stadvogels is sinds 1990 met bijna de helft afgenomen. Het ene rapport na het andere verschijnt en allemaal komen ze met dramatische cijfers als het de biodiversiteit betreft.

Toch is er nog hoop. Volgens het Wereld Natuurfonds is herstel (nog) mogelijk:

“In bossen bleven dierpopulaties landelijk gemiddeld stabiel. In bossen op de hoge zandgronden daalden de aantallen dieren weliswaar op plekken met veel stikstofneerslag, maar in gebieden waar stikstofneerslag de afgelopen jaren daalde, bleek de omvang van dierpopulaties gegroeid.”

Gelukkig zijn er al veel mensen begonnen om echt werk te maken van het herstellen van de biodiversiteit in Nederland!

Meer lezen  over biodiversiteit en de mogelijkheden voor de toekomst.